முக்கிய > செவ்வக கிராபிக்ஸ்

செவ்வக கிராபிக்ஸ்

விளாடிமிர் புடின் மற்றும் செர்ஜி ஷோய்குவிற்கும்

விளாடிமிர் புடின் மற்றும் செர்ஜி ஷோய்குவிற்கும் — உயர் தீர்மானம் கொண்டு புகைப்படங்கள்

Скачать фото с Путиным и Шойгу с высоким разрешением: 4074 படப்புள்ளிகளுக்குள்; 600 படப்புள்ளிகளுக்குள்.

மேலும் வாசிக்க »
விளாடிமிர் புடினின் முரண் உருவப்படம்

விளாடிமிர் புடினின் முரண் உருவப்படம்

படத்தைப் பதிவிறக்கவும் «முரண் விளாடிமிர் புடின்» நல்ல தரத்தில்: 3927 படப்புள்ளிகளுக்குள்; 600 படப்புள்ளிகளுக்குள்.

மேலும் வாசிக்க »
விளாடிமிர் புடின் மற்றும் அங்கேலா மேர்க்கெல்

விளாடிமிர் புடின் மற்றும் அங்கேலா மேர்க்கெல் — உயர் தீர்மானம் கொண்டு புகைப்படங்கள்

Скачать фото с президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель с большим разрешением: 4371 படப்புள்ளிகளுக்குள்; 600 படப்புள்ளிகளுக்குள்

மேலும் வாசிக்க »
விளாடிமிர் புடின் மற்றும் குடும்பத்தலைவரான Kirill - உயர் தீர்மானம் கொண்டு புகைப்படங்கள்

விளாடிமிர் புடின் மற்றும் குடும்பத்தலைவரான Kirill — உயர் தீர்மானம் கொண்டு புகைப்படங்கள்

Скачать фото Владимира Путина с патриархом Кириллом с большим разрешением: 3132 படப்புள்ளிகளுக்குள், 600 படப்புள்ளிகளுக்குள்.

மேலும் வாசிக்க »
புடினின் அதிகாரி உருவப்படம். தி. நல்ல தரத்தில்

புடினின் அதிகாரி உருவப்படம். தி. நல்ல தரத்தில்

Скачать официальный портрет Владимира Путина в хорошем качестве: 5130 படப்புள்ளிகளுக்குள், 600 படப்புள்ளிகளுக்குள்

மேலும் வாசிக்க »