វាយនភាព

ស្កេនលំនាំផ្ការសជាតិ

ទាញយកលំនាំផ្ការសជាតិស្កេន: 3300 ភិចសែល, 600 ភិចសែល. ទាញយកលំនាំផ្ការសជាតិពីសៀវភៅ 1902 ឆ្នាំ: 3300 ភិចសែល, 600 ភិចសែល.  

Читать далее »
ផ្ទៃខាងក្រោយអរូបីនៅលើផ្ទៃតុ & ‧; - ផ្សែងក្រហមនិងបៃតង

ផ្ទៃខាងក្រោយអរូបីនៅលើផ្ទៃតុ & ‧; «ក្រហមនិងផ្សែងបៃតង»

Скачать абстрактный фон (រូបភាព) ផ្ទៃតុ «ក្រហមនិងផ្សែងបៃតង»: 5324 ភិចសែល.

Читать далее »
ងងឹត - វាយនភាព (ផ្ទៃខាងក្រោយ) ដោយមានការអនុញ្ញាត 5000 ភិចសែល

ងងឹត — វាយនភាព (ផ្ទៃខាងក្រោយ) ដោយមានការអនុញ្ញាត 5000 ភិចសែល

ទាញយក «ងងឹត» — វាយនភាព (ផ្ទៃខាងក្រោយ) ដោយមានការអនុញ្ញាត 5000 ភិចសែល

Читать далее »
វាយនភាពប្រផេះនៅក្នុងរចនាប័ទ្ម grunge

រចនាប័ទ្មវាយនភាពអរូបីប្រផេះ «grunge»

Скачать все серые текстуры в стиле гранж одним архивом с Яндекс-Диска: Grey_Grunge.zip

Читать далее »
វាយនភាពឈើធំ

វាយនភាពឈើជាមួយនឹងគុណភាពបង្ហាញខ្ពស់

Скачать все текстуры дерева с большим разрешением (ទៅ 6000 ភិចសែល) ប័ណ្ណសារជាមួយ Yandex-ថាស: tekstury_dereva.zip

Читать далее »