หลัก > กราฟิกแรสเตอร์ > แผนที่ทั่วไปของแหลมไครเมีย 1790 ปี (ปลาย 18 ศตวรรษ)

แผนที่ทั่วไปของแหลมไครเมีย 1790 ปี (ปลาย 18 ศตวรรษ)

แผนที่ทั่วไปของแหลมไครเมีย 1790 ปี (ปลาย 18 ศตวรรษ)
แผนที่ทั่วไปของแหลมไครเมีย 1790 ปี (ปลาย 18 ศตวรรษ)

ดาวน์โหลดสิ้นสุดแหล่งที่มาของแผนที่ทั่วไปของแหลมไครเมีย 18 ศตวรรษ ความละเอียดสูง 10977 px

ลักษณะ: จะแสดงขอบเขตการบริหาร, เมืองและเมือง, แม่น้ำ, ช่อง, ถนน ฯลฯ. d. ซึ่งจะรวมถึง cartouche ชื่อตกแต่ง.

แหล่ง: สถาบันวิทยาศาสตร์ของสหภาพโซเวียต, เซนต์ปีเตอร์ส

ขนาดเดิม: ความสูง 46 ดู, ซม. ความกว้าง: 59 ดู.

ขนาด 1:730000