मुख्य > रेखापुंज ग्राफिक्स > कार्ड > मास्को को नक्शा 1665 उच्च संकल्प संग वर्ष

मास्को को नक्शा 1665 उच्च संकल्प संग वर्ष

मास्को को नक्शा 1665 उच्च संकल्प संग वर्ष
मास्को को नक्शा 1665 उच्च संकल्प संग वर्ष

मास्को नक्सा डाउनलोड 1665 वर्ष ठूलो संकल्प संग: 8994 पिक्सेल; 3000 पिक्सेल.

पब शीर्षक:
एटलस Maior Sive Cosmographia Blaviana, Solvm मार्फत, Salvm, Coelvm, Accvratissime Describvntvr.
पब सन्दर्भ:
Koeman B1 56; वैन der Krogt 2:601-3 (पहिलो मात्रा मिति 1665, सबै अरूलाई मिति 1662).

स्रोत: http://www.davidrumsey.com/