chủ yếu > Đồ họa raster > thẻ > Bản đồ của Moscow 1665 năm với độ phân giải cao

Bản đồ của Moscow 1665 năm với độ phân giải cao

Bản đồ của Moscow 1665 năm với độ phân giải cao
Bản đồ của Moscow 1665 năm với độ phân giải cao

Tải bản đồ về Moscow 1665 năm với độ phân giải lớn: 8994 px; 3000 px.

Pub Tiêu đề:
Atlas Maior sive Cosmographia Blaviana, Qua Solvm, Salvm, Coelvm, Accvratissime Describvntvr.
Pub Reference:
Koeman B1 56; van der Krogt 2:601-3 (khối lượng đầu tiên ngày 1665, tất cả những người khác ngày 1662).

nguồn: http://www.davidrumsey.com/