chủ yếu > thông tin phản hồi > dự án hỗ trợ Abali.Ru

dự án hỗ trợ Abali.Ru

 • Bạn có thích clipart chất lượng cao?
 • tải về miễn phí và dễ dàng thoải mái mà không cần loại bỏ não?
 • muốn, để làm cho nó thậm chí nhiều hơn hình ảnh trong việc tiếp cận đơn giản?
 • bạn đồng ý, nó là cần thiết để giúp mọi người, người làm tốt?
 • muốn, luôn cập khu vực này đã có sẵn?
 • Bạn có muốn hỗ trợ các nhà phát triển?
 • nghĩ, rằng bất kỳ công việc nên được khen thưởng?
 • đồng ý, phải làm gì mình tốt?
 • chấp nhận ý tưởng, rằng thế giới phải làm thành tựu tốt hơn thậm chí nhỏ :) ?

Sau đó, hỗ trợ dự án:

Dịch cryptocurrency trên ví:

 • Bitkoin (BTC): 1K7gNH6tNifXb7xXRCH8Q3HKqBiyogDzZj
 • Ethereum (ETH): 0xce3268a2db9fb0fd89f032870cdc54d4e9a1757d
 • Zcash (ZEC): t1M6KVVCfkZ99xHwyiEjDRHRCMU8sadvNvL