പുടിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഛായാചിത്രം. ദി. മികച്ച ഗുണനിലവാരത്തോടെ

പുടിന്റെ ഔദ്യോഗിക ഛായാചിത്രം. ദി. മികച്ച ഗുണനിലവാരത്തോടെ

Скачать официальный портрет Владимира Путина в хорошем качестве: 5130 ചോറൂണ്, 600 ചോറൂണ്

കൂടുതൽ വായിക്കാൻ »

മാസ്കോ മാപ്പ് 1836 ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ

മോസ്കോ ഒരു മാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് 1836 ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനുള്ള വർഷം: 7150 ചോറൂണ്, 600 ചോറൂണ്. ശാഖ, മ്.ച്. അപൂർവ നഗരം മാപ്സിന്റെ അറ്റ്ലസ്, പി. 84-85. എൻഗ്രേവുചെയ്തത് മാപ്പ്. ഹാൻഡ് കേണൽ. ഇംസെത്സ്: അങ്ങാടിക്കുരുവി ഹിൽ മുന്നിൽ നോവോ-ദെവിതിഛെഇ ആശ്രമം മുതൽ കാണുക — ക്രെംലിൻ ലെ അസംപ്ഷൻ ചർച്ച്. മോസ്കോ. ...

കൂടുതൽ വായിക്കാൻ »

ബ്ലാക്ക്-വൈറ്റ് (ചെന്നൈയില്) വെക്റ്റർ ഫോർമാറ്റിൽ ടാടാർസ്ഥാനിലെ റിപ്പബ്ലിക്ക് ആയുധങ്ങൾ അങ്കി

ബ്ലാക്ക്-വൈറ്റ് (ചെന്നൈയില്) വെക്റ്റർ ഫോർമാറ്റിൽ ടാടാർസ്ഥാനിലെ റിപ്പബ്ലിക്ക് ആയുധങ്ങൾ അങ്കി

Скачать векторный черно-белый герб Республики Татарстан в форматах cdr, ഇപിഎസ്, ഒരു ആർക്കൈവ്: gerb_tatarstana-cherno-belyj.zip Герб Республики Татарстан в формате png с большим разрешением: 2000 ചോറൂണ്; 600 ചോറൂണ്; 300 ചോറൂണ്; 150 ചോറൂണ്.

കൂടുതൽ വായിക്കാൻ »

ക്രിമിയ ജനറൽ മാപ്പ് 1790 വര്ഷം (അവസാനം 18 നൂറ്റാണ്ട്)

ക്രിമിയ ജനറൽ മാപ്പ് 1790 വര്ഷം (അവസാനം 18 നൂറ്റാണ്ട്)

ക്രിമിയയിലെ ജനറൽ മാപ്പ് സ്രോതസ്സ് അവസാനം ഡൗൺലോഡ് 18 века с большим разрешением 10977 px Описание: ഇത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതിർത്തികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു, നഗരങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും, നദി, ചാനലുകൾ, റോഡുകൾ തുടങ്ങിയവ. ഡി. ഒരു അലങ്കാര തലക്കെട്ട് ബോർഗ്വിഗ്നോൺ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉറവിടം: സോവ്യറ്റ് സയൻസസ് അക്കാദമി, Санкт-Петербург Оригинальный размер: പൊക്കം 46 കാണുക, വീതി സെ.മീ: 59 കാണുക. സ്കെയിൽ 1:730000

കൂടുതൽ വായിക്കാൻ »

ബിറ്റ്കോയിൻ ആൻഡ് റൂബിൾസ് (ച്ര്യ്പ്തൊചുര്രെന്ച്യ് ആൻഡ് റൂബിൾസ്) — ഉയർന്ന റെസല്യൂഷൻ ഫോട്ടോകൾ

ബിറ്റ്കോയിൻ ആൻഡ് റൂബിൾസ് — ഫൊതൊക്ലിപര്ത്: 5184 ചോറൂണ്; 600 ചോറൂണ്.   ബിറ്റ്കോയിൻ ആൻഡ് റൂബിൾസ് — ഫൊതൊക്ലിപര്ത്: 5184 ചോറൂണ്; 600 ചോറൂണ്.   ച്ര്യ്പ്തൊചുര്രെന്ച്യ് ആൻഡ് റൂബിൾസ് — ഫൊതൊക്ലിപര്ത്: 5184 ചോറൂണ്; 600 ചോറൂണ്.   Crypt ആൻഡ് റൂബിൾസ് — ഫൊതൊക്ലിപര്ത്: 5184 ചോറൂണ്; 600 ചോറൂണ്.   ബിറ്റ്കോയിൻ ആൻഡ് റൂബിൾസ് — ഫോട്ടോ: 5184 ചോറൂണ്; 600 ചോറൂണ്.   ...

കൂടുതൽ വായിക്കാൻ »