'Api > Clipart 'o e raster > Ngaahi kaati pisinisi > 'Ofisa polisi kaati pisinisi e template (Polisi, MIA) 'i he fotunga 'o e PSD

'Ofisa polisi kaati pisinisi e template (Polisi, MIA) 'i he fotunga 'o e PSD

визитка милиционера

Photoshop
vizitkamvd.psd | 1063× 592 | 866 KB

Download e fehokotaki'anga mo e Yandex-kakai:
http://narod.ru/disk/555574001/vizitkamvd.psd.html

Tanaki atu 'a e fakamatala

'E 'ikai pulusi ho'o 'i-meili.