முக்கிய > செய்திகள் தொடர்பு எங்களுக்கு: черчение

செய்திகள் தொடர்பு எங்களுக்கு: черчение

அட்டை அமைப்பு

வரைதல் பழைய காகித அடைவை (ஒரு உயர் தீர்மானம் ஸ்கேன்) — பழைய அட்டை அமைப்பு

Скачать скан старой бумажной папки для черчения с Яндекс-Народа: papka_dlya_chercheniya.jpg

மேலும் வாசிக்க »