முக்கிய > செய்திகள் தொடர்பு எங்களுக்கு: хоккейный клуб

செய்திகள் தொடர்பு எங்களுக்கு: хоккейный клуб

திசையன் லோகோ (லோகோ) ஹாக்கி கிளப், & quot; சைபீரியாவில்" (நோவஸிபிர்ஸ்க்)

திசையன் லோகோ (லோகோ) ஹாக்கி கிளப் «சைபீரியாவில்» (நோவஸிபிர்ஸ்க்)

பதிவிறக்க வெக்டர் முத்திரையை (சின்னம்) எச்.கே. «சைபீரியாவில்» CDR வடிவத்தில், ஒரு காப்பகம் மூலம் இபிஎஸ் மற்றும் SVG: logo_khl_sibir.zip Эмблема хоккейного клуба «சைபீரியாவில்» அதிக தீர்மானம் PNG வடிவமைப்பில்: 2000 படப்புள்ளிகளுக்குள்; 600 படப்புள்ளிகளுக்குள், 300 படப்புள்ளிகளுக்குள், 150 படப்புள்ளிகளுக்குள்.

மேலும் வாசிக்க »