chủ yếu > Tin tức Liên hệ: thẻ MasterCard

Tin tức Liên hệ: thẻ MasterCard

Biểu tượng của hệ thống thanh toán như một png

Png biểu tượng của hệ thống thanh toán (48×32 px)

Скачать иконки платежных систем в формате png одной картинкой: platezhnie_sistemy.png Иконки платежных систем по отдельности:

đọc thêm »
biểu tượng của hệ thống thanh toán

thẻ nhựa các biểu tượng và hệ thống thanh toán (Thị thực, Khám phá, PayPal, thẻ MasterCard, Solo et al.) ở định dạng psd, png

Tải về mini-biểu tượng của hệ thống thanh toán (thẻ nhựa) в форматах psd и png одним архивом с Яндекс-Народа: ikonki_plastikovyh_kart.zip В формате png с прозрачным фоном:

đọc thêm »