اصلی > اخبار تماس با ما: Родина

اخبار تماس با ما: Родина

پوستر یادمان مام میهن فرامیخواند!

«تماس های سرزمین مادری!» — پوستر نظامی شوروی

دانلود پوستر نظامی شوروی «تماس های سرزمین مادری!» در JPG: 5093 پیکسل, 600 پیکسل, 300 پیکسل. سوگند با پوستر «تماس های سرزمین مادری!»: «ВОЕННАЯ ПPИCЯГA Я, شهروند اتحادیه جماهیر شوروی سوسیالیستی, این می پیوندد صفوف کارگران و دهقانان قرمز آریا, من سوگند قبول و سوگند یاد می کنم به صداقت, شجاع, منظم, جنگنده هوشیار, строго хранить военную и ...

اطلاعات بیشتر »