'Api > Clipart 'o e vector > Векторная эмблема Педагогического университета имени А. И. Герцена РГПУ (черно-белая)

Tanaki atu 'a e fakamatala

'E 'ikai pulusi ho'o 'i-meili.