principal > clipart > Vector marca CE (marcatge CE) Conformitat Europea - "европейское соответствие"

Vector marca CE (marcatge CE) Conformitat Europea - "европейское соответствие"

знак CE (marcatge CE) Conformitat Europea - "европейское соответствие"
marcatge CE (marcatge CE) Conformitat Europea - "европейское соответствие"

descarregar marcatge CE (marcatge CE) Conformitat Europea - «Conformitat Europea" en formats vectorials per, CDR, CMX, eps, PDF i SVG per un Arxiu: znak-CE.zip

Descarregar la marca de conformitat europea en format png: 2000 px, 600 px, 300 px.

marcatge CE (sigles en francès. Conformitat Europea - "европейское соответствие") - una marca especial, aplicada al producte, que certifica, que el producte compleix amb els requisits essencials de les directives de la UE i les normes harmonitzades de la Unió Europea, així com la, directives que el producte ha passat de procediments d'avaluació de conformitat. La marca CE indica, que el producte no és perjudicial (perillós) per a la salut dels seus consumidors, i ecològic.