prif > clipart > Fector marc CE (marcio CE) Cydymffurfio Ewropeaidd - "европейское соответствие"

Fector marc CE (marcio CE) Cydymffurfio Ewropeaidd - "европейское соответствие"

знак CE (marcio CE) Cydymffurfio Ewropeaidd - "европейское соответствие"
marcio CE (marcio CE) Cydymffurfio Ewropeaidd - "европейское соответствие"

download marcio CE (marcio CE) Conformité Européenne - «Cydymffurfio Ewropeaidd" mewn fformatau fector i, CDR, CMX, eps, pdf a svg gan un archif: znak-CE.zip

Lawrlwythwch y marc cydymffurfiad Ewropeaidd mewn fformat png: 2000 px, 600 px, 300 px.

marcio CE (acronym Ffrangeg. Cydymffurfio Ewropeaidd - "европейское соответствие") - marc arbennig, cymhwyso at y cynnyrch, sy'n ardystio, bod y cynnyrch yn cydymffurfio â gofynion hanfodol y gyfarwyddebau'r UE a safonau wedi'u harmoneiddio ar yr Undeb Ewropeaidd, yn ogystal â'r, cyfarwyddebau bod y cynnyrch wedi mynd heibio gweithdrefn asesu cydymffurfiaeth. Y marc CE yn nodi, nad yw'r cynnyrch yn niweidiol (peryglus) am iechyd ei defnyddwyr, ac yn gyfeillgar i'r amgylchedd.