κύριος > κλιπ > σήμα CE Vector (σήμανση CE) Της συμμόρφωσης - "европейское соответствие"

σήμα CE Vector (σήμανση CE) Της συμμόρφωσης - "европейское соответствие"

знак CE (σήμανση CE) Της συμμόρφωσης - "европейское соответствие"
σήμανση CE (σήμανση CE) Της συμμόρφωσης - "европейское соответствие"

κατεβάσετε σήμανση CE (σήμανση CE) Conformité Européenne - «Ευρωπαϊκή Συμμόρφωση» σε μορφές φορέα να, cdr, CMX, eps, pdf και SVG από ένα αρχείο: znak-CE.zip

Κατεβάστε το ευρωπαϊκό σήμα πιστότητας σε png μορφή: 2000 px, 600 px, 300 px.

σήμανση CE (γαλλικό ακρωνύμιο. Της συμμόρφωσης - "европейское соответствие") - ένα ειδικό σήμα, εφαρμόζεται στο προϊόν, που πιστοποιεί, ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις των οδηγιών της ΕΕ και των εναρμονισμένων προτύπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η, ότι το προϊόν έχει περάσει οδηγίες διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Το σήμα CE υποδεικνύει, ότι το προϊόν δεν είναι επιβλαβές (επικίνδυνος) για την υγεία των καταναλωτών της, και φιλικό προς το περιβάλλον.