kryesor > Clipart > Vector CE Mark (duke shënuar CE) Konformiteti Evropian - "европейское соответствие"

Vector CE Mark (duke shënuar CE) Konformiteti Evropian - "европейское соответствие"

знак CE (duke shënuar CE) Konformiteti Evropian - "европейское соответствие"
duke shënuar CE (duke shënuar CE) Konformiteti Evropian - "европейское соответствие"

download duke shënuar CE (duke shënuar CE) Conformité Européenne - «konformitetit evropian" në formate vektoriale në, cdr, CMX, EPS, PDF dhe SVG nga një arkiv: znak-CE.zip

Shkarko shenjën e konformitetit Evropian në formatin PNG: 2000 px, 600 px, 300 px.

duke shënuar CE (akronim French. Konformiteti Evropian - "европейское соответствие") - një shenjë të veçantë, aplikuar në produktin, që vërteton, se produkti është në përputhje me kërkesat thelbësore të direktivave të BE-së dhe standardet e harmonizuara të Bashkimit Evropian, si dhe, direktivat se produkti ka kaluar procedurën e vlerësimit të konformitetit. Shenja CE tregon, se produkti nuk është i dëmshëm (i rrezikshëm) për shëndetin e konsumatorëve të saj, dhe miqësore me mjedisin.