chủ yếu > clipart > nhãn hiệu CE Vector (đánh dấu CE) Châu Âu phù hợp - "европейское соответствие"

nhãn hiệu CE Vector (đánh dấu CE) Châu Âu phù hợp - "европейское соответствие"

знак CE (đánh dấu CE) Châu Âu phù hợp - "европейское соответствие"
đánh dấu CE (đánh dấu CE) Châu Âu phù hợp - "европейское соответствие"

tải về đánh dấu CE (đánh dấu CE) Conformité Europeenne - «phù hợp châu Âu" trong định dạng vector đến, cdr, CMX, eps, pdf và svg bằng một kho lưu trữ: znak-CE.zip

Tải dấu hợp quy châu Âu ở định dạng png: 2000 px, 600 px, 300 px.

đánh dấu CE (từ viết tắt tiếng Pháp. Châu Âu phù hợp - "европейское соответствие") - một dấu ấn đặc biệt, áp dụng cho các sản phẩm, mà xác nhận, rằng sản phẩm phù hợp với các yêu cầu thiết yếu của các chỉ thị của EU và các tiêu chuẩn hài hòa của Liên minh châu Âu, cũng như, chỉ thị rằng sản phẩm đã thông qua quy trình đánh giá phù hợp. Các nhãn hiệu CE chỉ, rằng sản phẩm không có hại (hiểm nghèo) đối với sức khỏe của người tiêu dùng của mình, và thân thiện môi trường.