મુખ્ય > રેસ્ટર ગ્રાફિક્સનું > ફોટો > વ્લાદિમીર પુતિન અને એન્જેલા મર્કેલ — ઉચ્ચ રિઝોલ્યૂશન સાથે ફોટા

વ્લાદિમીર પુતિન અને એન્જેલા મર્કેલ — ઉચ્ચ રિઝોલ્યૂશન સાથે ફોટા

વ્લાદિમીર પુતિન અને એન્જેલા મર્કેલ
વ્લાદિમીર પુતિન અને એન્જેલા મર્કેલ

ડાઉનલોડ ફોટો રશિયન પ્રમુખ વ્લાદિમીર પુતિન અને જર્મન ચાન્સેલર એન્જેલા મર્કેલ ઉચ્ચ રિઝોલ્યૂશન: 4371 પીએક્સ; 600 પીએક્સ