အဓိက > အကြောင်းအရာအကြမ်းဂရစ်ဖစ် > ဓာတ်ပုံကို > ဗလာဒီမာပူတင်နှင့် Angela Merkel — ပိုမိုမြင့်မားသော resolution နဲ့ဓာတ်ပုံများ

ဗလာဒီမာပူတင်နှင့် Angela Merkel — ပိုမိုမြင့်မားသော resolution နဲ့ဓာတ်ပုံများ

ဗလာဒီမာပူတင်နှင့် Angela Merkel
ဗလာဒီမာပူတင်နှင့် Angela Merkel

download, ဓာတ်ပုံတစ်ပုံရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်နှင့်ဂျာမန်န်ကြီးချုပ် Angela Merkel ပိုမိုမြင့်မားသော resolution ကို: 4371 px; 600 px