ప్రధాన > రాస్టర్ గ్రాఫిక్స్ > ఫోటో > వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మరియు ఏంజెలా మెర్కెల్ — ఎక్కువ రిజల్యూషన్ ఫోటోలు

వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మరియు ఏంజెలా మెర్కెల్ — ఎక్కువ రిజల్యూషన్ ఫోటోలు

వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మరియు ఏంజెలా మెర్కెల్
వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మరియు ఏంజెలా మెర్కెల్

డౌన్లోడ్ ఫోటో రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మరియు జర్మన్ ఛాన్సలర్ ఏంజెలా మెర్కెల్ ఎక్కువ రిజల్యూషన్: 4371 px; 600 px