મુખ્ય > રેસ્ટર ગ્રાફિક્સનું > ફોટો > વ્લાદિમીર પુતિન અને સેરગેઈ Shoigu — ઉચ્ચ રિઝોલ્યૂશન સાથે ફોટા

વ્લાદિમીર પુતિન અને સેરગેઈ Shoigu — ઉચ્ચ રિઝોલ્યૂશન સાથે ફોટા

Владимир Путин и Сергей Шойгу
વ્લાદિમીર પુતિન અને સેરગેઈ Shoigu બોટ પર

ડાઉનલોડ પુતિન અને Shoigu સાથે ફોટો ઉચ્ચ રિઝોલ્યૂશન: 4074 પીએક્સ; 600 પીએક્સ.