ప్రధాన > రాస్టర్ గ్రాఫిక్స్ > ఫోటో > వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మరియు సెర్గీ Shoigu — ఎక్కువ రిజల్యూషన్ ఫోటోలు

వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మరియు సెర్గీ Shoigu — ఎక్కువ రిజల్యూషన్ ఫోటోలు

Владимир Путин и Сергей Шойгу
ఒక పడవలో వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మరియు సెర్గీ Shoigu

డౌన్లోడ్ పుతిన్ మరియు Shoigu ఫోటో అధిక రిజల్యూషన్: 4074 px; 600 px.